Kentsel Temizlik


Hızla artan nüfus ve yerleşik düzene paralel olarak ortaya çıkan kentleşme ihtiyacı, beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesini de, bilinçsizce yapılan kent içi temizlik oluşturmaktadır. Bilinçsizce yapılan bu temizlik, asıl amacından çıkarak daha büyük problemlere sebep olduğu için kent içi temizliğin, sistemli bir katı atık yönetim planı çerçevesinde uygulanması gerekmektedir.

Bir tarafta bilgi çağının teknoloji ve yöntemleri, diğer tarafta sosyal sorumluluk bilincimizin bize yüklediği misyon ile kent içi temizliği olabilecek en iyi yöntemlerle yerine getirebilmeyi toplumun sağlığı ve çevrenin korunması için en önemli faktörlerden biri olarak kabul ediyoruz.
Yön Temizlik Peyzaj İnş. San. Ve Tic. A.Ş. © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım